Vrijwillige bemonstering geeft inzicht 

Als u kiest voor de vrijwillige AM-bemonstering door Nemavisie, kiest u voor ervaren en deskundige monsternemers. Tevens kiest u dan voor het laboratorium van de NAK dat werkt met de beste onderzoeksmethoden.

Na het onderzoek van de anonieme grondmonsters worden de onderzoeksresultaten door Nemavisie verwerkt en ingetekend.

Alleen wij weten aan welke teler en welk perceel een betreffend grondmonsternummer is gekoppeld.

Alleen aan u wordt dit onderzoeksresultaat verstrekt!

Vrijwillige bemonstering is raadzaam als u:

  • wilt weten of u een besmetting heeft en waar
  • wilt weten hoe groot de besmetting is
  • wilt weten waar en in welke mate u kunt bestrijden
  • zeker wilt weten of uw perceel schoon is na bestrijding
  • zekerheid wilt bij aan- of verkoop van grond

Let op!
De vrijwillige bemonstering van Nemavisie staat volkomen los van de verplichte AM bemonstering van de NAK in Emmeloord.